Priseksempler

Herunder har jeg opstillet eksempler på de ydelser og priser der normalt er tilknyttet en bisættelse eller en begravelse. Eksemplerne er ment som et overblik, da der er variationer imellem hver bisættelse og hver begravelse. Den afdødes og de pårørendes ønsker er det naturlige udgangspunkt i planlægningen.
Udover prisen for bedemandens produkter og ydelser, skal man påregne udgifter til eventuelle ekstra kørsler, kirkegården, kremering, dødsannonce, blomster med videre. Jeg bistår naturligvis i planlægningen og De er meget velkommen til at kontakte mig for at høre nærmere omkring det.

Ydelse

Priser

Hvid kiste

Info: Dansk produceret kvalitetskiste fra Heilskov kistefabrik.
Prisen angives som inkl. polstring, pude og overlagen. Kister kan leveres i alle farver og i flere ædle træsorter med og uden kors.

Fra kr. 5.700 inkl. moms

Afhentning/Ilægning/klargøring af kiste

Afhentning/ilægning/klargøring af kiste.
Skjorte leveret af os.

Kr. 980 inkl. moms
Kr. 500 inkl. moms


Urne

Info: Urner kan leveres i flere forskellige materialer og med dekorationer efter eget valg.

Fra kr. 1050 inkl. Moms

Afhentning af urne fra krematorium til Kirkegården/forretning/familie  

kr. 975 momsfrit

Rustvognskørsel / Grundtakst / Kilometertakst herudover

Info: Hverdage kl. 9 – 16, Indtil 20 km. med 1 mand, ekstra mand + kr. 400,00
Udover 20 km. Pr. km. kr. 20,00 med 1 mand.
Ved langdistance kørsel, gives tilbud. Der beregnes aften, lør, søn- og helligdags tillæg fra kr. 400

Kr. 1.350 momsfrit

Blomstertransport

Info: Transport af blomster fra kirke til gravsted. 

Fra kr. 700 inkl. moms

Honorar

Honoraret omfatter: Det viste eksempel på ydelser er en bruttoliste.
Bedemanden prissætter honoraret og angiver nedenfor priserne for de ydelser, der ikke er inkluderet i honoraret.
Inkl. alle tillæg for ydelser leveret uden for normal arbejdstid (hverdage uden for kl. 9-16).
• Ordning af alle nødvendige anmeldelser til begravelsesmyndigheder.
• Koordinering og kontakt til kirke og præst.
• Koordinering af mindehøjtidelighed.
• Bestilling af blomster/kranse/kirkepynt.
• Bestilling og indrykning af annonce.
• Koordinering af ceremoni ved askespredning.
• Professionel vejledning såvel før som efter begravelsen, herunder klarlægning af de økonomiske muligheder for kommunale og private tilskuds- og forsikringsordninger.
• Vejledning om sorggrupper.
• Udlæg hos underleverandører:
– Gravsten
– Blomster
– Annoncer
– Krematorium
– Kirkegården
• Fremvisning af afdøde i kapel.
• Udsyngning fra afhentningsstedet.
• Tilstedeværelse under højtidligheden.
• Afholdelse af ceremoni ved borgerlig begravelse (mindetale/sang).
• Foto af kiste/gravsted/blomster (kun efter aftale).

Kr. 3.850 momsfrit

Ekstra mand ved afhentning eller højtid

Kr. 795 momsfrit

 

Eksempel 1: Bisættelse fra en kirke, hvor dødsfaldet er sket på hospital.

Hvid kiste m/u kors, polstret, pude, overlagen

Kr. 5.700
Økologisk fiber urne, valgfri farve   Kr. 1050
Ilægning og påklædning  Kr. 980
Rustvognskørsel med 2 mand (indtil 20 km.)  Kr. 1.350
Rustvognskørsel fra kirke til krematorium med 1 mand (indtil 20 km.)  Kr. 1.350
Eventuel blomsterkørsel til kirkegård/gravsted (noget man selv kan)  Kr. (700)
Flytte urne fra krematorium til kirkegård (noget man selv kan)  Kr. (975)
Honorar  Kr. 3.850
Derudover er der udgifter til evt. kisteopbevaring (kølerum) kistepyntning, dødsannoncer, stenhugger, kremering og kirkegård/gravsted.  
  Kr. 15.955

 

Eksempel 2: Begravelse fra en kirke, hvor dødsfaldet er sket på hospital

Hvid kiste m/u kors, polstret, pude, overlagen 

Kr. 6.800
Ilægning og påklædning  Kr. 980
Rustvognskørsel til kirke, med 2 mand (indtil 20 km.)  Kr. 1.350
Evt. rustvognskørsel til kirkegård (indtil 20 km.)  Kr. 1.350

Eventuel blomsterkørsel til kirkegård/gravsted (noget man selv kan) 

Kr. (700)
Honorar  Kr. 3.850
Derudover er der udgifter til evt. kisteopbevaring (kølerum) kistepyntning, dødsannoncer, stenhugger og kirkegård/gravsted.  
  Kr. 15.030

 

Eksempel 3: Bisættelse fra hospitalets kapel, hvor dødsfaldet er sket på hospitalet

Hvid kiste m/u kors, polstret, pude, overlagen  Kr. 5.700
Økologisk fiber urne, valgfri farve  Kr. 1050
Ilægning og påklædning / Klargøring af kiste  Kr. 980
Rustvognskørsel til kirke, med 2 mand (indtil 20 km.)  Kr. 1.350
Honorar  Kr. 3.850
Derudover er der udgifter til evt. kisteopbevaring (kølerum) kistepyntning, dødsannoncer, stenhugger og kirkegård/gravsted.  
  Kr. 12.930

Forbrugerklager

Ønsker man at klage over en bedemand?
Den 1. oktober 2015 trådte en ny forbrugerklagelov i kraft.
Med loven er det offentlige forbrugerklagesystem blevet moderniseret og samtidig er EU’s direktiv
om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med forbrugerklager (ATB-direktivet) implementeret.

Klageadgangen i det offentlige forbrugerklagesystem er udvidet med nye sagsområder og forbrugerklagesystemet er samtidig blevet opdelt i to faser:
en mediationsfase og en nævnsbehandling i Forbrugerklagenævnet, hvis der ikke findes en løsning på tvisten i mediationsfasen.

Ovenstående betyder derfor, at en tvist altid først vil blive forsøgt forligt imellem parterne via Center for Klageløsning
hos Konkurrence- & Forbrugerstyrelsen.

Gebyret for at indbringe en sag er p.t kr. 100,- og tvisten skal andrage mindst kr. 1000,-

Kontaktoplysninger til styrelsen:
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
tlf. 41 71 50 00
E-mail: kfst@kfst.dk – www.kfst.dk