Begravelseshjælp/Tilskud

Begravelseshjælp for 2022

 • Begravelseshjælp er et offentligt tilskud, som udbetales til bestilleren af begravelsen/bisættelsen efter, at Udbetaling Danmark har modtaget ansøgningen samt en underskrevet fuldmagt. Og evt. En anden nødvendig dokumentation for afdødes (og den efterlevende ægtefælles) formue og formuerettigheder fra skifteretten. Begravelseshjælpen er som ofte en hjælp til betalingen af omkostningerne i forbindelse med begravelsen/bisættelsen.

Begravelseshjælpens størrelse:

 • Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes alder, familieforhold, formue og evt. ægtefælles formue. Begravelseshjælpen udbetales som et engangsbeløb, som du ikke skal betale skat af. Hvis afdøde var 18 år eller mere, kan du højst få 11.800 kr. (2022) i begravelseshjælp

 

Begravelseshjælpen afhænger af formuen:

 • Hvis afdøde efterlader sig børn under 18 år eller en ægtefælle, nedsættes begravelseshjælpen, hvis afdødes eller ægtefællernes samlede formue på dagen for dødsfaldet overstiger 39.450 kr. (2022). Er afdødes eller ægtefællernes samlede formue over 51.200 kr. (2022), bortfalder begravelseshjælpen helt.
 • Hvis afdøde hverken efterlader sig børn under 18 år eller en ægtefælle, nedsættes begravelseshjælpen, hvis afdødes formue overstiger 19.750 kr. (2022). Er afdødes formue over 31.550 kr. (2022), bortfalder begravelseshjælpen helt.

I formuen indgår fx:

 • Indestående i banken
 • Pantebreve og kursværdi af obligationer og aktier
 • Kontanter
 • Ejendomsværdi
 • værdi af andele i andelsboligforeninger
 • Anparter og investeringsbeviser
 • Engangsudbetalinger som følge af dødsfaldet – engangsudbetalinger indgår i formuen, selvom beløbet bliver udbetalt efter dødsfaldet
 • Dokumenteret gæld

Du skal være opmærksom på, at udgifter til bedemand, sammenkomst m.v. i forbindelse med begravelsen ikke indgår i opgørelsen af formuen.

Hvis afdøde var født før 1. april 1957:

 • Hvis afdøde var født før 1. april 1957, kan du få mindst 1.050 kr. I begravelseshjælp, uanset formue. Dette beløb kaldes for minimumsbeløbet. Hvis du kun ønsker at søge om minimumsbeløbet, skal du ikke oplyse Udbetaling Danmark om evt. formue. Vær opmærksom på, at du ikke kan søge om formueafhængig begravelseshjælp, hvis du tidligere har søgt om og fået minimumsbeløbet udbetalt.

Hvis afdøde var under 18 år:

 • Hvis afdøde var under 18 år, er begravelseshjælpen et fast beløb. Det gælder også børn, som er dødfødte. Beløbet er 9.850 kr. (2022).

Der kan søges yderligere oplysninger på: http://www.borger.dk/Sider/Begravelseshjaelp.aspx

Tilskud for 2022

 Efterlevelsespension:

 • Du kan få din ægtefælle eller samlevers folkepension udbetalt i tre måneder efter vedkommendes død, hvis du er gift eller samlevende med en, der også er folke- eller førtidspensionist. Det kaldes efterlevelsespension. For at få efterlevelsespension er det en betingelse, at I var samlevende. Du skal være opmærksom på, at det ikke er sikkert, du får nøjagtig det samme beløb udbetalt, som din afdøde samlever/ægtefælle fik. Det skyldes, at Udbetaling Danmark bruger dit bikort, når de udbetaler efterlevelsespensionen. Hvis du har ret til efterlevelsespension, får du den automatisk udbetalt til din egen NemKonto. Efter de tre måneders efterlevelsespension vil din pension automatisk blive omregnet efter taksten for enlige.

 Der kan søges yderligere oplysninger på: http://www.borger.dk/Sider/Folkepension-doedsfald-efterlevelsespension.aspx

Efterlevelseshjælp:

 • Efterlevelseshjælp er et engangsbeløb, du kan søge, hvis din ægtefælle eller samlever dør.
 • Du kan højst få 15.303 kr. (2022) I efterlevelseshjælp. Hjælpen udbetales som et engangsbeløb, og du skal betale skat af beløbet.

Efterlevelseshjælpen afhænger af din indkomst og din formue.

Der kan søges yderligere oplysninger på: http://www.borger.dk/Sider/Efterlevelseshjaelp.aspx

Begravelseshjælp fra Sygeforsikringen DANMARK:

 • Sygeforsikringen DANMARK yder et tilskud på 1.400 kr. For medlemmer af gruppe 1 og 2. Dette tilskud søges gennem Løvenkjær Begravelse og beløbet fratrækkes på efterfølgende faktura. I forbindelse med udbetalingen opsiges afdødes medlemskab af DANMARK automatisk.

Der kan søges yderligere oplysninger på: http://www.sygeforsikring.dk/Default.aspx?ID=309

Begravelseshjælp fra en fagforening:

 • Enkelte fagforeninger udbetaler begravelseshjælp til deres medlemmers efterladte. Hos Løvenkjær Begravelse er vi behjælpelige med kontakt til fagforeningen.