Bedemand i Holte

Løvenkjær Begravelse
Den lokale bedemand i Holte og omegn

Ved dødsfald tilbyder Løvenkjær Begravelse i Holte vejledning og hjælp til afholdelse af en ærefuld begravelse eller bisættelse. Vores hjælp tilpasser vi efter Deres og afdødes ønsker og behov, så De får den bisættelse eller begravelse, som De ønsker. Mange pårørende oplever det som meget overvældende pludselig at skulle varetage mange praktiske gøremål, og samtidig tage stilling til alle de spørgsmål, som rejser sig i forbindelse med et dødsfald. Det er i disse situationer vi, som bedemænd, kan være behjælpelige. Vi sørger for at aflaste Dem for de større praktiske opgaver, og vi er altid klar til at vejlede og svare på Deres spørgsmål.

De er altid velkommen til at kontakte Løvenkjær Begravelse på tlf. 5356 2830 uanset tidspunkt.

Det er særdeles vigtigt for os at vise omsorg og at give Dem al den tid og støtte, De har brug for i en svær tid. Vi har erfaring med både kirkelige og borgerlige begravelser og bisættelser.

 

Når De kontakter bedemanden i Holte

Vi starter med en personlig samtale, som finder sted, hvor De ønsker det. Her gennemgår vi hele forløbet og hvad De, som pårørende, skal være opmærksom på i forbindelse med et dødsfald og en kommende begravelse eller bisættelse. Ligeledes gennemgår vi priserne for bedemandens ydelser.

Det kan være en rigtig god idé, at de pårørende forventningsafstemmer i forhold til ønsker til den forestående begravelse eller bisættelse.

Den første opgave, bedemanden som regel varetager, er at anmelde dødsfaldet til begravelsesmyndigheden i Holte med en dødsattest og en fuldmagt underskrevet af de nærmeste pårørende til afdøde. Begravelsesmyndigheden er kordegnen eller præsten i afdødes sogn.

Vi tilrettelægger begravelsen efter Deres ønske og gennemgår hele forløbet i detaljer.


Pris på begravelse i Holte

Prisen for en begravelse eller bisættelse kan variere meget alt efter afdødes og de pårørendes individuelle ønsker og behov. Vi sammensætter sammen den pakke, som passer bedst til jeres behov og økonomi. Se eksempler på priser ved en begravelse eller bisættelse.

Udover bedemandens ydelser skal De påregne omkostninger til eventuelle ekstra kørsler, kirkegården, kremering, dødsannonce, blomster med videre. Jeg bistår naturligvis i planlægningen.


Udsnit af opgaver bedemanden kan varetage

 • Bedemanden fremskaffer bortkomne attester.
 • Bedemanden udfylder og indleverer dokumenter til relevante myndigheder.
 • Afhentning af dødsattest samt indlevering af diverse dokumenter.
 • Dialog med kordegn, præst og kirkegård for fastsættelse af højtideligheden.
 • Afhentning, iklædning og kisteilægning af afdøde.
 • Bedemanden varetager udsmykning af kirken.
 • Efter aftale med de pårørende kan bedemanden varetage bestilling af kistepynt, kranse samt båredekorationer.
 • Bestilling af dødsannoncer, taksigelser samt aftale for indrykning i lokale medier.
 • Bestilling af salmeblade.
 • Bestilling af sten eller tilføjelse af navn hos stenhugger efter aftale med pårørende.
 • Bedemanden sørger for kørsel af kisten til og fra højtideligheden i rustvogn.
 • Bedemanden arrangerer efterfølgende blomster på gravstedet eller kirkegårdens kranseplads.
 • Bedemanden transporterer urnen til kirkegården (efter kremeringen).
 • Ansøgning om begravelseshjælp fra Udbetaling Danmark, Sygesikringen Danmark eller begravelseskasser.
 • Forslag og ideer af mindesammenkomst.

Sogn i Holte/Rudersdals kommune

 • Ny Holte Sogn – Solbakken 56, 2840 Holte
 • (Søllerød Sogn – Søllerødvej 13, 2840 Holte)
 • (Vedbæk Sogn – Vedbæk Stationsvej 9, 2950 Vedbæk)
 • (Nærum Sogn – Kirkeåsen 10, 2850 Nærum)
 • (Gammel Holte Sogn- Kohavevej 81, 2950 Vedbæk)
 • (Birkerød Sogn – Henrik Gerners Vej 2, 3460 Birkerød)
 • (Bistrup Sogn – Birkebakken 1, 3460 Birkerød)

Kirker i Holte/Rudersdal kommune

 • Ny Holte kirke – Solbakken 56, 2840 Holte
 • Søllerød Kirke – Søllerødvej 13, 2840 Holte
 • (Vedbæk Kirke – Vedbæk Stationsvej 9, 2950 Vedbæk)
 • (Nærum Kirke – Kirkeåsen 10, 2850 Nærum)
 • (Gammel Holte Kirke- Kohavevej 81, 2950 Vedbæk)
 • (Birkerød Kirke – Henrik Gerners Vej 2, 3460 Birkerød)
 • (Bistrup Kirke – Birkebakken 1, 3460 Birkerød)
 • (Høsterkøb Kirke – Gøngehusvej 286, 2970 Hørsholm)

Kirkegårde i Holte/Rudersdal kommune

 • Søllerød kirkegård – Søllerødvej 13, 2840 Holte
 • Assistens og Søholm Kirkegård – Søvej 20, 3460 Birkerød
 • Birkerød Kirkegård – Henrik Gerners Vej 2, 3460 Birkerød
 • Høsterkøb Kirkegård – Gøngehusvej 286, 2970 Hørsholm
 • Vedbæk Kirkegård – Vedbæk Stationsvej 9, 2950 Vedbæk