Bedemand i Lyngby

En bedemandsforretning tæt forankret i Lyngby
og Det grønne område

Ved dødsfald tilbyder Løvenkjær Begravelse i Lyngby vejledning og hjælp til afholdelse af en ærefuld begravelse eller bisættelse. Vores hjælp tilpasser vi efter Deres og afdødes ønsker og behov, så De får den bisættelse eller begravelse, som De ønsker. Mange pårørende oplever det som meget overvældende pludselig at skulle varetage mange praktiske gøremål, og samtidig tage stilling til alle de spørgsmål, som rejser sig i forbindelse med et dødsfald. Det er i disse situationer vi, som bedemænd, kan være behjælpelige. Vi sørger for at aflaste Dem for de større praktiske opgaver, og vi er altid klar til at vejlede og svare på Deres spørgsmål.

De er altid velkommen til at kontakte Løvenkjær Begravelse på tlf. 5356 2830 uanset tidspunkt.

Det ligger os meget på sinde at være omsorgsfulde, og at give Dem al den tid og støtte, De har brug for i en svær tid.

 

Forløb med bedemanden

Vi begynder med en personlig samtale hos Dem, eller hvor De ønsker, den finder sted. Her gennemgår vi priser, hele forløbet samt de ting De, som pårørende, skal tage stilling til og være opmærksom på i forbindelse med et dødsfald og den kommende begravelse eller bisættelse.

Forventningsafstemning de pårørende imellem.

Bedemanden anmelder dødsfaldet hos rette begravelsesmyndighed i Lyngby med en dødsattest og en fuldmagt, som skal underskrives af nærmeste pårørende. Begravelsesmyndigheden er kordegnen eller præsten i afdødes sogn.

Vi gennemgår hele forløbet i detaljer og tilrettelægger forløbet efter Deres ønsker.

 

Pris på begravelse i Lyngby

Prisen for en begravelse eller bisættelse kan variere meget alt efter afdødes og de pårørendes individuelle ønsker og behov.  Vi sammensætter sammen den pakke, som passer bedst til jeres behov og økonomi. Se eksempler på priser ved en begravelse eller bisættelse.

Udover prisen for bedemandens produkter og ydelser, skal De påregne omkostninger til eventuelle ekstra kørsler, kirkegården, kremering, dødsannonce, blomster med videre. Jeg bistår naturligvis i planlægningen.


Eksempel på opgaver bedemanden varetager

 • Fremskaffe bortkomne attester, hvis disse ikke er tilgængelige, og udfylde og indlevere diverse dokumenter.
 • Afhentning af dødsattest samt indlevering af diverse dokumenter til relevante myndigheder.
 • Dialog med kordegn, præst og kirkegård for fastsættelse af højtideligheden.
 • De pårørende taler selv med præsten om de nærmere detaljer omkring højtideligheden og afdøde.
 • Afhentning, iklædning og kisteilægning af afdøde.
 • Udsmykning af kirke eller kapel alt efter ønske fra pårørende.
 • Bestilling af kistepynt, kranse og båredekorationer efter aftale med pårørende.
 • Bestilling af dødsannoncer og taksigelser efter aftale med pårørende.
 • Bestilling af salmeblade efter aftale med pårørende.
 • Bestilling af sten eller tilføjelse af navn hos stenhugger efter aftale med pårørende.
 • Bedemanden sørger for kørsel af kisten til og fra højtideligheden i rustvogn.
 • Bedemanden arrangerer blomster på gravstedet eller kirkegårdens kranseplads.
 • Bedemanden transporterer urnen til kirkegården (efter kremeringen).
 • Ansøgning om begravelseshjælp fra Udbetaling Danmark, Sygesikringen Danmark eller begravelseskasser.
 • Anmeldelse af dødsfald til fagforening efter aftale med de pårørende.
 • Forslag og ideer til mindesammenkomst.

Sogn i Lyngby-Taarbæk

 • Christians Sogn
 • Kongen Lyngby Sogn
 • Lundtofte Sogn
 • Sorgenfri Sogn
 • Taarbæk Sogn
 • Virum Sogn

Kirker i Lyngby-Taarbæk

 • Christianskirken – Christian X´s Allé 120, 2800 Kongens Lyngby
 • Lyngby Kirke – Lyngby Kirkestræde 1, 2800 Kongens Lyngby
 • Lundtofte Kirke – Danmarksvej 36, 2800 Kongens Lyngby
 • Sorgenfri Kirke – Hummeltoften 1, 2830 Virum
 • Taarbæk Kirke – Edelslundsvej 10, 2930 Klampenborg
 • Virum Kirke – Kirkebakken 10, 2830 Virum
 • Lyngby Baptistkirke – Odinsvej 1, 2800 Kongens Lyngby
 • Lyngby Frikirke – Toftebæksvej 13, 2800 Kongens Lyngby
 • Sankt Knud Lavard Kirke – Lyngbygårdsvej 1A, 2800 Kongens Lyngby


Kirkegårde i Lyngby-Taarbæk

 • Lyngby Parkkirkegård – Gyrithe Lemches Vej 9 – 2800 Kongens Lyngby
 • Sorgenfri Kirkegård – Skovbrynet 42 A, 2830 Virum
 • Lundtofte Kirkegård – Danmarksvej 36, 2800 Kongens Lyngby