Begravelse

En begravelse i en kirke, afsluttes med at kisten sænkes i jorden på en kirkegård.